STIGTINGSDOELWITTE

Die afdeling wat aanvanklik as SSK Veevoer Vervaardigers (Edms) Bpk ge-opereer het, is gestig met die primêre doel om ‘n stabiele mark vir SSK lede en graanprodusente in die Suid-Kaap se voergraan te skep. Ander belangrike oorwegings was die beter benutting van SSK se infrastruktuur en bestaande personeel.  Die afdeling se veevoer produksie aanleg is gesetel by SSK se Karringmelksrivier silokompleks. Die aanleg is sedert Mei 2000 in produksie en het ‘n kapasiteit van sowat 2700 ton per maand.

BEDRYFSDOELWITTE

Die afdeling poog om sover moontlik plaaslik geproduseerde grondstowwe te gebruik in die samestelling van sy rantsoene. Die afdeling het sedert sy ontstaan daarin geslaag om ‘n stabiele plaaslike mark vir produkte soos voergars, korog en geelmielies te skep en was in ‘n groot mate instrumenteel tot die pryse wat plaaslike graanprodusente die afgelope paar seisoene vir hierdie produkte ontvang het.

RANTSOENFORMULERING

Al die organisasie se grondstowwe word behoorlik gegradeer en deurlopend in ‘n laboratorium ontleed om te verseker dat die samestelling, veral ten opsigte van proteïeninhoud, bo verdenking is. Rantsoenformulering word met behulp van “Format International” se minimum koste rantsoen formuleringspakket gedoen. Dié rekenaarpakket word deur die meeste groot voermaatskappye gebruik en verseker optimale formulasie op ‘n minimum koste basis.

Die afdeling poog om deurentyd die nuutste navorsingsresultate toe te pas en te benut tydens die formulering van rantsoene.

PRODUKSIE

Die afweeg van grondstowwe en vermenging daarvan word vanuit ‘n sentrale kontrole kamer met behulp van ‘n rekenaar beheer. Rekenaar uitdrukke word van elke mengsel gemaak en monsters van die klaar gemengde voer word op gereelde basis ontleed. Sodoende word menslike foute beperk en produkte van hoë en eenvormige kwaliteit verseker. Die aanleg is ingerig om meel en pille in losmaat of sakke te vervaardig.

AFLEWERING

Afleweringsfasiliteite vir losmaat sowel as sakke is beskikbaar. Losmaat aflewering is ‘n minimum van 6 ton en sakke ‘n minimum van 8 ton. Kliënte het ook die opsie om self hul voer by die aanleg te kom afhaal.

PRODUKREEKS

Tans word ‘n volledig geregistreerde suiwelreeks bestaande uit ‘n ureum vrye reeks met ‘n proteïeninhoud van 12%, 15%, 17% of 20% en ‘n ureum bevattende reeks met ‘n proteïeninhoud van 15%, 17% of 20% verskaf. ‘n Energie-aanvulling vir weidings sowel as volledige kalfkruippille is ook beskikbaar. Alhoewel die aanleg oorspronklik vir die meng van kragvoer beplan is, het die aanleg ook geregistreerde volstruisaanvangs- en volstruisgroeirantsoene wat op aanvraag beskikbaar is.  Spesiale kliëntmengsels is ook op versoek beskikbaar.

Kontak

Administrasie

Heidric Baatjies
028 514 8682
028 514 8600

Produksie

Fasie Kistoor
028 514 8682
028 514 8600
083 266 0991

Logistiek en Onderhoud

Michiel Beyers
028 514 8682
082 641 8600

Voedingskundige

Henk Schuurman
028 514 8600
082 388 0029

Bestellings

Hansie van Wyk
028 514 8682
028 514 8600