Finansiële aanwysers is statistieke wat die welstand, stabiliteit en prestasie aandui van verskeie sektore in die ekonomie.