Veekundige- en landbou-ekonomiese dienste deur SSK landboukundiges word gratis aan lede verskaf en word met vrymoedigheid aanbeveel.

Presisieboerderydienste soos grondmonsters, kartering asook die verkoop/huur van presisie-boerdery toerusting word gebied deur die SSK filiaal, Technifarm.

Landbouspesialiste

Die Veekundige verskaf veekundigverwante inligting aan produsente ten opsigte van dierevoeding, teling, algemene bestuur en basiese dieregesondheid. Die Veekundige is ook verantwoordelik vir die bestuur van die veevoerfabriek.

Die Landbou Ekonome verskaf ekonomies verwante inligting aan produsente ten opsigte van produksiekostes, masjieneriekostes, begrotings en huurtariewe vir grond en diere. Die Landbou Ekonome is ook mede-verantwoordelik vir kredietbeheer.

Kontakte

Abrie Groenewald
Abrie GroenewaldVeekundige
Andre Joubert
Andre JoubertLandbou Ekonoom
Diaan Oosthuizen
Diaan OosthuizenLandbou Ekonoom
Sebastian Cloete
Sebastian CloeteLandbou Ekonoom
Jaco du Plessis
Jaco du PlessisLandbou Ekonoom

Kontak

Voortrek Straat 34
Swellendam 6740

T 028-514 8600
F 028-514 8903
E agriculture@ssk.co.za

Besigheidsure

Ma – Vr: 07:30 – 17:00