Voorsitter

Dirk van Papendorp

Onder Voorsitter

Schalk Viljoen

Raad van Direkteure

Thys Odendaal

Piet Sands Uys

Marais Pienaar
Adriaan Steyn
Thys Streicher
Johannes Joubert
John Robertson
MG (Hampie) Lourens
JH (Jonathan) Barry