Chairman

Dirk van Papendorp

Vice Chairman

Schalk Viljoen

Board of Directors

Thys Odendaal

Piet Sands Uys

Marais Pienaar
Adriaan Steyn
Thys Streicher
Johannes Joubert
John Robertson
MG (Hampie) Lourens
JH (Jonathan) Barry