SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou- onderneming in die Wes- Kaap beskik tans oor die volgende loopbaangeleentheid by hul kantore te Riversdal.

ADMINISTRATIEWE BEAMPTE: KREDIETVERLENING

Die ideale kandidaat sal oor ‘n Matriek/ Graad 12 kwalifikasie beskik, goed tweetalig wees asook oor goeie interpersoonlike vaardighede beskik. Rekenaarvaardigheid met kennis van die volledige Microsoft Office pakket (Word/ Excell) en SAP, asook toepaslike ondervinding (van veral die Nasionale Krediet Wet) sal as aanbeveling dien. Die posbekleër sal verantwoordelikheid aanvaar vir o.a. die volgende:

  • Hantering van administrasie m.b.t. Lidmaatskap aansoeke,
  • Voorbereiding van Krediet- en Huurkoop ooreenkomste,
  • Rekonsiliasie & Opvolg van Kredietverlening/ Huurkoop- en NKW administrasie,
  • Korrespondeer met lede en nie- lede & betrokke instansies,
  • Hantering van telefoniese & departementele navrae asook kredietverwysings,
  • Algemene administratiewe funksies (bv. Koopkaarte)

In ruil vir u prestasie in bg. vakature en bydrae tot SSK se sukses en groei bied ons ‘n mededingende alles-insluitende vergoedingspakket.

Aansoekvorms is beskikbaar op SSK se webblad by www.ssk.co.za of kan by hr@ssk.co.za aangevra word. Rig u aansoek, tesame met ‘n dekbrief en ‘n bondige CV, met vermelding van verwagte vergoeding, ‘n kontaknommer asook ten minste drie kontakbare referente, aan: Die Senior Bestuurder: Menslike Hulpbronne om ons te bereik nie later as Vrydag 31 Mei 2024. U kan u aansoek e-pos aan alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke geleentheid- werkgewer.