SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou- onderneming, met sy hoofkantoor in Swellendam, beskik tans oor die volgende uitdagende loopbaangeleenthede binne hul Handelsafdeling, vir diensaanvaarding by enige van hul 20 Agriland winkels binne hul bedieningsgebied.

TAKBESTUURDER(S) : HANDEL

Die suksesvolle kandidate sal direk aan die Senior Bestuurder: Handel rapporteer en sal oor bewese sukses en ervaring beskik. ‘n Algemene bemarkingsgeoriënteerde benadering, goeie beplanning- en onderhandelingsvernuf, interpersoonlike- en kommunikasievaardighede asook rekenaarvaardigheid (MS Office pakket en SAP), met ‘n geldige kode EB (Kode 8) bestuurslisensie, is kwaliteite waarna ons soek.

Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir die totale oorhoofse bestuursfunksie van die SSK Agriland winkel aan hom/ haar toevertrou, tesame met die omliggende afdelings, wat ook dikwels ‘n vulstasie insluit. Van die bestuursfunksies behels o.a. Begrotingsbestuur, Aankope, Voorraadbestuur, Bemarking en Klantesorg, Mensebestuur, Effektiwiteitsbestuur en Algemene administrasie gekoppel aan hierdie afdelings.

In ruil vir u prestasie in bg. vakature en bydrae tot SSK se sukses en groei bied ons, ooreenstemmend met u kwalifikasies en ervaring, ‘n mededingende alles-insluitende vergoedingspakket.

Aansoekvorms is beskikbaar op SSK se webblad by www.ssk.co.za of kan by hr@ssk.co.za aangevra word. Rig u aansoek, tesame met ‘n dekbrief en ‘n bondige CV, met vermelding van verwagte vergoeding, ‘n kontaknommer, asook ten minste drie kontakbare referente, aan: Die Menslike Hulpbron Bestuurder om ons te bereik nie later as Vrydag 19 Augustus 2022. U kan u aansoek e-pos aan alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke- geleentheid werkgewer.