SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou- onderneming, met sy hoofkantoor in Swellendam, beskik tans oor die volgende uitdagende loopbaangeleenthede binne hul Handelsafdeling, vir diensaanvaarding by enige van hul 20 Agriland winkels binne hul bedieningsgebied.

LEERLING TAKBESTUURDER(S) : HANDEL

Vir hierdie uitdagende geleentheid is ons opsoek na kandidate wat oor ’n Graad 12 (Matriek), toepaslike tersiêre kwalifikasie en/of bewys van relevante opleiding beskik. Toepaslike ervaring met ‘n algemene bemarkingsgeoriënteerde benadering, goeie beplanning- en onderhandelingsvernuf, interpersoonlike- en kommunikasievaardighede asook rekenaarvaardigheid (MS Office Pakket) met ‘n Geldige kode EB (Kode 8) bestuurslisensie is verdere vereistes.

Die kandidate sal opleiding en blootstelling aan al die dissiplines van Handelstakbestuur ontvang wat o.a. Begrotingsbestuur, Aankope- en Voorraadbestuur, Bemarking en Klantesorg, Mensebestuur asook Algemene administrasie insluit. Kennis en ondervinding van SSK se Handelsprodukte sal as aanbeveling dien.

Die suksesvolle kandidaat sal vir die duur van die aanvanklike 2 jaar opleidingsprogram by enige van die George en/of Mosselbaai en/of Swellendam takke gesetel wees, maar moet bereid wees om na enige van die takke in die SSK bedieningsgebied verplaas te word. Hierdie vereiste is nie onderhandelbaar nie.

Aansoekvorms is beskikbaar op SSK se webblad by www.ssk.co.za of kan by hr@ssk.co.za aangevra word. Rig u aansoek, tesame met ‘n dekbrief en ‘n bondige CV, met vermelding van verwagte vergoeding, ‘n kontaknommer, asook ten minste drie kontakbare referente, aan: Die Menslike Hulpbron Bestuurder om ons te bereik nie later as Vrydag 19 Augustus 2022. U kan u aansoek e-pos aan alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke- geleentheid werkgewer.