SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou- onderneming, beskik tans oor die volgende vakature by hul Agriland winkel te Koornlandstraat, Swellendam.

SENIOR WINKEL BEMARKER: BESPROEIING

Die geskikte kandidaat, wat aan die Takbestuurder rapporteer, sal volle verantwoordelikheid aanvaar vir die winsgewende en effektiewe bestuur van die Besproeiingsafdeling. Dit sal ondermeer administrasie, voorraadbestuur, bemarking, en klantesorg insluit.

Die ideale kandidaat sal oor toepaslike ervaring beskik met ‘n algemene bemarkingsgeoriënteerde benadering asook goeie beplanning- en onderhandelingsvernuf, interpersoonlike- en kommunikasievaardighede asook rekenaarvaardig wees. Bewese kennis van Besproeiingsware en verwante produkte sal as aanbeveling dien.

In ruil vir u prestasie in bg. vakature en bydrae tot SSK se sukses en groei bied ons ‘n mededingende alles-insluitende vergoedingspakket.

Rig u aansoek met ‘n dekbrief en bondige CV met vermelding van verwagte vergoeding en ‘n kontaknommer, asook ten minste drie kontakbare referente aan: Die Menslike Hulpbronbestuurder, Posbus 12, Swellendam, 6740, om ons te bereik nie later as 28 Julie 2021. U kan dit ook faks na (028) 514 8656 vir aandag Mnr A. Burger of e-pos aan: alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke geleentheid- werkgewer.