SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou-onderneming met sy hoofkantoor in Swellendam, beskik tans oor die volgende vakature by sy Agriland winkel te Krakeel.

TAKBESTUURDER: KRAKEEL

Die ideale kandidaat moet oor die volgende beskik:

  • toepaslike ervaring;
  • n bemarkingsgerigte ingesteldheid;
  • goeie beplannings-, onderhandelings-, interpersoonlike- en kommunikasievaardighede;
  • rekenaarvaardigheid;
  • ‘n geldige kode EB bestuurslisensie asook
  • tweetaligheid (Afrikaans en Engels).

Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir die algehele bestuursfunksie van die SSK Agriland winkel te Krakeel. Laasgenoemde sal, onder andere, Begrotings- en Voorraadbestuur, Personeel- en Effektiwiteitsbestuur, Aankope, Bemarking, Kliëntediens asook Algemene administrasie insluit.

In ruil vir u prestasie in bovermelde posisie en bydrae tot SSK se sukses en groei bied ons ‘n mededingende alles-insluitende vergoedingspakket.

Rig u aansoek, tesame met ‘n dekbrief en bondige CV, met vermelding van verwagte vergoeding en ‘n kontaknommer asook ten minste drie kontakbare referente, aan: Die Menslike Hulpbronbestuurder, Mnr. A. Burger, om ons te bereik nie later as Vrydag 9 April 2021. U kan u aansoek e-pos aan alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke geleentheid- werkgewer.