SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou- onderneming, met sy hoofkantoor in Swellendam, beskik tans oor die volgende vakature by hul Graan Silo’s te Swellendam.

GRAANGRADEERDER: SWELLENDAM

Die suksesvolle kandidaat wat direk aan die Silo Bedryfsbestuurder sal rapporteer, sal hoofsaaklik bemoeid wees met die gradering van die verskeie graan tipes, graan ontvangs- en versendingsprosedures, beroepsveiligheid en gesondheidsprosedures asook algemene administrasie gekoppel aan hierdie funksies.

Die ideale kandidaat sal oor oor ‘n goeie fisieke kondisie en ten minste ‘n Matriek/ Graad 12 kwalifikasie, toepaslike Graderingskwalifikasies, rekenaarvaardigheid en goeie interpersoonlike vaardighede beskik, asook bereid wees om lang ure te werk in seisoentyd. ‘n Geldige Kode B (Kode 08) bestuurderslisensie is ‘n vereiste. Toepaslike ondervinding sal u aansoek versterk.

Rig u aansoek met ‘n dekbrief en bondige CV met vermelding van verwagte vergoeding en ‘n kontaknommer, asook ten minste drie kontakbare referente aan: Die Menslike Hulpbronbestuurder, Posbus 12, Swellendam, 6740, om ons te bereik nie later as 9 April 2021. U kan dit ook faks na (028) 514 8656 vir aandag Mnr A Burger of e-pos aan: alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke geleentheid – werkgewer.