SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou- onderneming, met sy hoofkantoor in Swellendam, beskik tans oor die volgende vakatures by hul Meganisasie takke te Swellendam en Heidelberg onderskeidelik.

WERKTUIGKUNDIGE

Die suksesvolle kandidaat sal aan die Werkswinkel Bestuurder rapporteer en moet oor ‘n toepaslike kwalifikasie beskik. Kennis van o.a. die New Holland, Rovic Leers, Falcon en MacDon produkreekse tesame met kennis en ondervinding van EST diagnostiese gereedskap, en presisie boerdery tegnologie, sal u aansoek versterk. Die posbekleer sal goed onder druk moet kan funksioneer, asook bereid moet wees om soms oortyd te werk na gelang van bedryfsbehoefte.‘n Geldige Kode B (Kode 08) of swaarder voertuig bestuurderslisensie is ‘n vereiste.

Rig u aansoek met ‘n dekbrief en bondige CV met vermelding van verwagte vergoeding en ‘n kontaknommer, asook ten minste drie kontakbare referente aan:

Die Menslike Hulpbronbestuurder
Posbus 12
Swellendam, 6740

om ons te bereik nie later as 25 Januarie 2021.

U kan dit ook faks na (028) 514 8656 vir aandag Mnr A Burger of e-pos aan: alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ’n gelyke- geleentheid werkgewer.