SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou- onderneming, met sy hoofkantoor in Swellendam, beskik tans oor die volgende vakature by hul Meganisasie afdeling te Swellendam.

PRESISIE BOERDERY SPESIALIS

(“Precision Land Management Specialist”)

SWELLENDAM

Die suksesvolle kandidaat sal aan die Senior Bestuurder: Meganisasie rapporteer en primêr verantwoordelik wees vir die effektiewe bemarking en installasie van, asook die aanbied van opleiding en ondersteuning op die uitgebreide presisie boerdery produkte en sagteware soos ondersteun deur New Holland (waaronder fabrikate soos Trimble, Raven ens.)

Die posbekleër sal nou saamwerk met die onderskeie werkswinkel bestuurders en heelgoedere bemarkers, en benewens omvattende kennis en ondervinding van die relevante produkreekse, ook oor ‘n toepaslike kwalifikasie/ ervaring beskik met ‘n diensgeoriënteerde benadering asook goeie beplanning- en onderhandelingsvernuf, interpersoonlike- en kommunikasievaardighede asook rekenaarvaardig wees (met ‘n sterk aanvoeling vir presisie tegnologie en verwante elektronika) asook ‘n geldige kode B (Kode 8) bestuurslisensie.

Rig u aansoek met ‘n dekbrief en bondige CV tesame met verwagte vergoeding en ‘n kontaknommer, asook ten minste drie kontakbare referente aan:

Die Menslike Hulpbronbestuurder
Posbus 12
Swellendam, 6740

om ons te bereik nie later as 25 Januarie 2021.

U kan dit ook faks na (028) 514 8656 vir aandag Mnr A Burger of e-pos aan: alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke- geleenheid werkgewer.