As gevolg van SSK se volgehoue verbintenis tot optimale dienslewering aan sy lede en kliënte, word in samewerking met Mnr. Jurie Blom, ‘n een-dag-kursus in trekker onderhoud aangebied. Alle boerderye behoort hierby te baat aangesien die kursus die risiko van meganiese probleme asook langtermyn onderhoudskostes aansienlik verminder.

Mnr. Blom, ‘n afgetrede SSK werktuigkundige, fasiliteer hierdie kursus in roetine versorging van trekker toerusting as uitbreiding van dienslewering aan SSK se landbou kliënte in sy bedieningsgebied. Sy omvattende opleiding en vele jare ondervinding in die bedryf, gekombineer met sy vermoë om deskundige kennis oor te dra op ‘n praktiese wyse, maak hom die perfekte mentor om hierdie een-dag-kursus, wat ook voldoen aan die spesifieke vereistes van Nature’s Choice, H.A.C.C.I.P. en Eurogap, aan te bied.

Nie alleen het hierdie kursus ten doel om kursusgangers ‘n beter insig te gee oor hoe ‘n enjin werk en hoekom dit belangrik is om toe te sien dat ‘n enjin gereeld onderhou moet word nie, maar word hulle ook geleer om te kan luister na die enjin ten einde te kan identifiseer en dadelik te kan reageer as iets fout is.

Die opleiding kan op die perseel van die kliënt geskied, en lede van SSK kan die kostes verbonde daaraan op hul lederekeninge laat plaas as deel van hul produksie uitgawes. Vir meer inligting of navrae kan u vir Mnr. Jurie Blom direk kontak by: 072 447 8416.

Kontak

Vir meer inligting of navrae kan u vir Mnr. Jurie Blom direk kontak by

Jurie Blom
C 072- 447 8416