SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou- onderneming, met sy hoofkantoor in Swellendam, beskik tans oor die volgende loopbaangeleenthede by hul Graan afdeling, vir moontlike plasing by enige van hul Graan takke in hul bedieningsgebied.

LEERLING GRAANGRADEERDER(S)

Die suksesvolle kandidate se primêre funksies sal o.a. die administrasie van alle graan silo verwante dokumentasie, hantering van alle POS transaksies, interaksie met kliënte en hantering van telefoniese navrae behels. Die kandidate sal ook die geleentheid kry om mettertyd opgelei te word in o.a. die volgende dissiplines:

  • Gradering van die verskeie graan tipes
  • Graan ontvangs- en versendingsprosedures
  • Beroking- en opbergingsprosedures
  • Beroepsveiligheid- en Gesondheidsprosedures

Die ideale kandidaat sal oor ‘n Matriek/ Graad 12 met Wiskunde as vak beskik, goed tweetalig wees, rekenaarvaardig in die MS Office pakket (Excel en Word), akkuraat onder druk kan werk, asook oor ‘n kliëntediens ingesteldheid en goeie rekenkundige vermoëns beskik. ‘n Geldige Kode EB (Kode 08) bestuurderslisensie is ‘n verdere vereiste. ‘n Gradering-sertifikaat of toepaslike kwalifikasie, aanvullend tot ʼn sterk administratiewe agtergrond, sal u aansoek versterk.

Aansoekvorms is beskikbaar op SSK se webblad by www.ssk.co.za of kan by hr@ssk.co.za aangevra word. Rig u aansoek, tesame met ‘n dekbrief en ‘n bondige CV, met vermelding van verwagte vergoeding, akademiese uitslae, u dorp van voorkeur, ‘n kontaknommer asook ten minste drie kontakbare referente, aan: Die Menslike Hulpbron Bestuurder om ons te bereik nie later as 30 Junie 2022. U kan u aansoek e-pos aan alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke- geleentheid werkgewer.