SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou- onderneming, met sy hoofkantoor in Swellendam, beskik tans oor die volgende loopbaangeleenthede by hul Meganisasie takke te Swellendam, Heidelberg en George onderskeidelik.

VAKLEERLINGSKAP: DIESEL WERKTUIGKUNDE

Vir hierdie uitdagende geleentheid is ons op soek na kandidate wat oor ‘n Graad 12 met Wiskunde en Wetenskap of N2/N3 kwalifikasie beskik en graag opgelei wil word as ‘n Diesel Werktuigkundige deur middel van ‘n vakleerlingskap.

Ter aanvulling van die regte kwalifikasie moet kandidate selfgedrewe, onafhanklik en hardwerkend wees met goeie interpersoonlike vaardighede, effektief kan beplan asook bereid wees om verder te studeer wat soms vir periodes weg van die huis kan wees. ‘n Geldige Kode B (Kode 08) bestuurderslisensie sal u aansoek versterk. Kandidate moet ook bereid wees om hulself te onderwerp aan verdere toetsing as deel van die seleksie proses.

Rig u aansoek met ‘n dekbrief en bondige CV met vermelding van akademiese uitslae asook u dorp van voorkeur aan: Die Menslike Hulpbronafdeling, Posbus 12, Swellendam, 6740, om ons te bereik nie later as 30 November 2021. U kan dit ook faks na (028) 514 8656 of e-pos aan: alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke- geleentheid werkgewer.