SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou- onderneming, met sy hoofkantoor in Swellendam, beskik tans oor die volgende vakature by hul Graan Afdeling te Swellendam:

OPERASIONELE BESTUURDER: GRAAN

Die suksesvolle kandidaat sal aan die Senior Bestuurder: Graan rapporteer en moet oor ‘n toepaslike kwalifikasie en ten minste vyf jaar bewese bestuurservaring in graan hantering en -opberging dissiplines beskik.

Posvereistes behels o.a. kennis van die hantering- en opbergingsprosesse van graan, gradering van die verskeie graan tipes, veral met die klem op kleingrane, dispuut hantering, graan ontvangs- en versendingsprosedures, graanberoking en -opberging, handhawing van gesonde silobestuurspraktyke, beroepsveiligheid- en gesondheidsprosedures asook alle statutêre vereistes m.b.t bg. dissiplines.

Benewens ‘n matriek/ Graad 12 en toepaslike naskoolse kwalifikasie/ ondervinding, is rekenaarvaardigheid (MS Office pakket), goeie taal- en syfer vaardigheid, ‘n meganiese en/of tegniese aanleg, goeie interpersoonlike- en onderhandelingsvaardighede, ‘n geldige Kode B (Kode 08) bestuurderslisensie en bereidwilligheid om te reis tussen SSK se tien graan opbergingsfasiliteite, asook die fisieke vermoë om in ‘n Silo omgewing (wat soms hoogtes en/of stof behels) te kan funksioneer, verdere posvereistes.

Rig u aansoek met ‘n dekbrief en bondige CV met vermelding van verwagte vergoeding en ‘n kontaknommer, asook ten minste drie kontakbare referente aan:

Die Menslike Hulpbronbestuurder
Posbus 12
Swellendam, 6740

om ons te bereik nie later as 12 Februarie 2021. U kan dit ook faks na (028) 514 8656 vir aandag Mnr A Burger of e-pos aan: alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke geleentheid – werkgewer.