SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou- onderneming in die Wes- Kaap beskik tans oor die volgende vakature by hul Versekeringskantore in Heidelberg (Wes- Kaap).

ADMINISTRATIEWE BEAMPTE: VERSEKERING

Die ideale kandidaat sal oor ‘n Matriek/ Graad 12 sertifikaat beskik, goed tweetalig wees, rekenaarvaardig in die MS Office pakket (Excel en Word), akkuraat onder druk kan werk, asook oor ‘n kliëntediens ingesteldheid en goeie rekenkundige vermoëns beskik. Vorige ondervinding in Korttermyn versekering tesame met ‘n minimum kwalifikasie op NQF vlak 4, asook voltooide RE 5 – eksamens sal as verdere posvereistes dien. Vorige ondervinding van die System A (Tial) program sal u aansoek versterk.

Van die hoof pligte behels:

  • Algemene Korttermyn en Mediese fonds administrasie

  • Hantering van Eise/ Wysigings

  • Korrespondeer met kliënte & instansies

  • Hantering van navrae

  • Rekordhouding en Verslagdoening

In ruil vir u prestasie in bg. vakature en bydrae tot SSK se sukses en groei bied ons ‘n mededingende alles-insluitende vergoedingspakket.

Rig u aansoek met ‘n dekbrief en bondige CV met vermelding van verwagte vergoeding en ‘n kontaknommer, asook ten minste drie kontakbare referente aan:

Die Menslike Hulpbronbestuurder
Posbus 12
Swellendam, 6740

om ons te bereik nie later as 12 Februarie 2021. U kan dit ook faks na (028) 514 8656 vir aandag Mnr A. Burger of e-pos aan: alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke geleentheid- werkgewer.