SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou- onderneming, met sy hoofkantoor in Swellendam, beskik tans oor die volgende vakature by hul Onderdele afdeling te Swellendam.

ONDERDELE BESTUURDER: SWELLENDAM

Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir die totale bestuursfunksie van die Onderdele afdeling te Swellendam, wat o.a. Begrotingsbestuur, Aankope- en Voorraadbestuur, Bemarking en Klantesorg, Mensebestuur asook Algemene administrasie insluit. Kennis en ondervinding van o.a. New Holland en Rovic Leers produkte sal as aanbeveling dien.

Die ideale kandidaat sal oor toepaslike ervaring beskik met ‘n algemene bemarkingsgeoriënteerde benadering asook goeie beplanning- en onderhandelingsvernuf, interpersoonlike- en kommunikasievaardighede asook rekenaarvaardig wees (MS Office Pakket en SAP) met ‘n Geldige kode EB (Kode 8) bestuurslisensie.

Rig u aansoek met ‘n dekbrief en bondige CV met vermelding van verwagte vergoeding en ‘n kontaknommer, asook ten minste drie kontakbare referente aan:

Die Menslike Hulpbronbestuurder
Posbus 12
Swellendam, 6740

om ons te bereik nie later as 25 Januarie 2021.

U kan dit ook faks na (028) 514 8656 vir aandag Mnr A Burger of e-pos aan: alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke- geleenheid werkgewer.