SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou- onderneming, met sy hoofkantoor in Swellendam, beskik tans oor die volgende vakature by hul Meganisasie tak te Heidelberg (Wes Kaap).

MEGANISASIE HEELGOEDERE BEMARKER: HEIDELBERG

Die suksesvolle kandidaat sal aan die Senior Bestuurder: Meganisasie rapporteer en primêr verantwoordelik wees vir die effektiewe bemarking van die uitgebreide New Holland, Rovic Leers, Falcon en ander produkreekse in hierdie bedieningsgebied, met die Heidelberg Megansasie tak as standplaas.

Benewens omvattende kennis en ondervinding van die relevante produkreekse, sal die ideale kandidaat ook oor ‘n toepaslike kwalifikasie/ ervaring beskik met ‘n diensgeoriënteerde benadering asook goeie beplanning- en onderhandelingsvernuf, interpersoonlike- en kommunikasievaardighede asook rekenaarvaardig wees (MS Office Pakket en SAP) met ‘n geldige kode B (Kode 8) bestuurslisensie.

Rig u aansoek met ‘n dekbrief en bondige CV tesame met verwagte vergoeding en ‘n kontaknommer, asook ten minste drie kontakbare referente aan:

Die Menslike Hulpbronbestuurder
Posbus 12
Swellendam, 6740

om ons te bereik nie later as 25 Januarie 2021.

U kan dit ook faks na (028) 514 8656 vir aandag Mnr A Burger of e-pos aan: alwyn.burger@ssk.co.za.

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke- geleenheid werkgewer.