SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou- onderneming, beskik tans oor die volgende vakature by sy hoofkantoor in Swellendam.

GEWASKUNDIGE: SWELLENDAM

Die ideale kandidaat, wat direk aan die Hoofbestuurder: Bedrywe sal rapporteer, sal oor ‘n toepaslike landbou kwalifikasie (bv. Bsc Agric) asook omvattende kennis van die verbouing van veral canola, kleingraan en weidingsgewasse beskik. Verdere vereistes is ‘n diensgerigte ingesteldheid, goeie prioritisering- en beplanningsvernuf, interpersoonlike- en kommunikasievaardighede asook rekenaarvaardig wees (SAP en Microsoft Office pakkette) met ‘n geldige kode B (Kode 8) bestuurslisensie.

Die posbekleër sal verantwoordelik wees vir die bied van landboukundige advies en ondersteuning aan die onderskeie rolspelers binne die SSK bedieningsgebied t.o.v. die verbouing van die onderskeie gewasse eie aan die streek, die hou van inligtingsvergaderings met landbouverenigings en studiegroepe, agronomiese navorsing en verslagdoening, asook algemene administrasie.

In ruil vir u prestasie en bydrae tot SSK se sukses en groei bied ons, ooreenstemmend met u kwalifikasies en ervaring, ‘n mededingende alles-insluitende vergoedingspakket.

Rig u aansoek met ‘n dekbrief en bondige CV met vermelding van verwagte vergoeding en ‘n kontaknommer, asook ten minste drie kontakbare referente aan:

Die Menslike Hulpbronbestuurder
Posbus 12
Swellendam, 6740

om ons te bereik nie later as 25 Januarie 2021.

U kan dit ook faks na (028) 514 8656 vir aandag Mnr A Burger of e-pos aan: alwyn.burger@ssk.co.za.

 

Neem kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ’n gelyke- geleentheid werkgewer.