SSK, ‘n gevestigde en gediversifiseerde landbou-onderneming met sy hoofkantoor in Swellendam, beskik tans oor die volgende vakature in die Aberdeen, Uniondale en Kammannasie bedieningsgebied.

Die suksesvolle kandidaat sal aan die Bestuurder: Landboubemarking rapporteer en skakel met kliënte in die vermelde bedieningsgebied. Minimum vereistes behels onder meer ’n Graad 12 (Matriek) kwalifikasie, goeie kommunikasie- en interpersoonlike vaardighede, ’n doelwit gedrewe en bemarkingsgeoriënteerde benadering asook die vermoë om gesonde sakeverhoudinge te bou en instand te hou.

‘n Geldige Kode EB bestuurslisensie is ‘n vereiste. Toepaslike ondervinding met kennis van veral kleinvee, veeartseny, asook die SSK Agriland produkreekse in die breë, sal as aanbeveling dien. ’n Toepaslike tersiêre kwalifikasie en/of bewys van toepaslike opleiding sal u aansoek versterk. Dit is ‘n vereiste dat die suksesvolle kandidaat hom/haar in die vermelde bedieningsgebied vestig.

In ruil vir u prestasie in bovermelde posisie en bydrae tot SSK se sukses en groei bied ons ‘n mededingende alles-insluitende vergoedingspakket aan.

Rig u aansoek, tesame met ‘n dekbrief en bondige CV, met vermelding van die verwagte vergoeding en ‘n kontaknommer asook ten minste 3 kontakbare referente, aan: Die Bestuurder, Arbeidsverhoudinge, om ons te bereik nie later as Maandag 30 November 2020. U kan u aansoek e-pos aan Leon.Claassen@ssk.co.za of faks na (044) 695 1746.

Neem asseblief kennis dat, indien u geen terugvoering van die adverteerder binne een maand na die sluitingsdatum ontvang het nie, u kan aanvaar dat u aansoek onsuksesvol was. SSK is ‘n gelyke geleentheid werkgewer.