Ons verwys na President Cyril Ramaphosa se afkondiging van ‘n landswye afsonderingsperiode van 3 weke en ons gebede gaan uit na Suid-Afrikaners en mense wêreldwyd wat tans die COVID-19 virus beveg. Ons verseker u dat ons SSK se verantwoordelikheid om ons daaglikse aktiwiteite in oorsig te neem in ‘n baie ernstige lig bejeën, sodat die verspreiding van die virus beveg en bekamp kan word.

SSK het oor die afgelope 89 jaar sy lede deur dik en dun bygestaan en tydens hierdie onsekere tye sal SSK voortgaan om die diens waaraan u gewoond is, gestand te doen. Met hierdie skrywe wil ons u verseker dat ons die nasionale maatreëls om ons personeel, lede en kliënte se welstand te verseker voorop stel, terwyl ons steeds, sover dit menslik moontlik is, nie effektiwiteit sal inboet nie. Ons deure gaan dus oop bly in hierdie tyd van afsondering en ons Aankope afdeling sal gefokus bly om voorraadbestuur na die beste van ons vermoë te hanteer. Bedrywe soos Handel, Graan, Veevoer Vervaardigers, Meganisasie en Saad sal soos gewoonlik en tydens gewone werkstye oop wees, terwyl Administratiewe en Versekering personeellede vanaf hulle wonings sal diens doen.

Die volgende Hoof- en Senior bestuur is telefonies asook per e-pos beskikbaar:

Erenst Pelser, Hoof Uitvoerende Beampte, 082 388 0028, erenst.pelser@ssk.co.za
Villiers van Veen, Hoofbestuurder: Finansies en Admin, 083 687 7744, villiers.vanveen@ssk.co.za
Henk de Beer, Hoofbestuurder: Bedrywe, 083 388 0022, henk.debeer@ssk.co.za
Patrick Nelissen, Senior Bestuurder: Meganisasie, 083 447 9286, patrick.nelissen@ssk.co.za
Andre Burger, Senior Bestuurder: Handel, 082 524 8668, andre.burger@ssk.co.za
Henry Gale, Senior Bestuurder: Graan, 082 440 3304, henry.gale@ssk.co.za
Andre Joubert, Senior Bestuurder: Krediet, 064 870 4905, andre.joubert@ssk.co.za
Jacques Buys, Senior Bestuurder: Informasie, 082 305 1974, jacques.buys@ssk.co.za
Annelie van Wyk, Senior Bestuurder: Bemarking en Kommunikasie, 082 460 6579, annelie.vanwyk@ssk.co.za
Alwyn Burger , Senior Bestuurder: Menslike Hulpbronne, 082 305 4029, alwyn.burger@ssk.co.za Emmie Germishuys, Senior Bestuurder: Finansies, 082 449 9468, emmie.germishuys@ssk.co.za
Koos van Zyl, Senior Bestuurder: Krediet, 082 388 0025, koos.vanzyl@ssk.co.za
Herbert Streicher, Senior Bestuurder: IT, 082 385 8289, herbert.streicher@ssk.co.za
Adam van Wyk, Senior Bestuurder: Veevoer Vervaardigers, 072 107 5827, adam.vanwyk@ssk.co.za
Ons wil u verseker dat SSK te alle tye sal streef na uitnemendheid en sal poog om u voortdurend op hoogte te hou.

Vriendelike groete

Ernest Pelser
Hoof Uitvoerende Beampte