Thys Streicher

Thys matrikuleer in 1999 by Hoërskool Swellendam. Daarna voltooi  hy’ n Landboubestuurskursus op Saasveld, George. Hy begin in 2003 saam met sy pa boer in ‘n gemengde boerdery naby Swellendam en fokus tans op die graan‐ en skaapvertakking op die plaas.