Henry van Niekerk

Henry het grootgeword in die Sasolburg /Heilbron omgewing en matrikuleer by Vereeniging Hoërskool.  Sy laaste formele opleiding was sy MDP by Universiteit Stellenbosch in 1994.  Hy was verskeie jare in die glas en aluminium bedryf en skakel oor na die landbou sektor in 2000 as Takbestuurder by PTK in Potgietersrus. Met die sluiting van PTK skuif hy na Afgri as Takbestuurder Groblersdal en daarna Delmas.  Hy verskuif na NTK as Meganisasie bestuurder tot 2010 en maak n skuif na Dicla (‘n invoerder van Landbou produkte) as Nasionale bemarkingsbestuurder. Die stad was egter nie vir hulle en hy sluit in 2011 by SSK aan.  Henry is getroud met Magriet en hulle het 3 kinders.  2 Meisies : Juanry en Larochelle en 'n seun Francois.

E henry.vanniekerk@ssk.co.za