Erenst Pelser

Erenst het in 1979 aan die Hoërskool Overkruin in Pretoria gematrikuleer, waarna hy die graad B.Com (Ekonomie) verwerf het aan die Universiteit van Pretoria. Weens beursverpligtinge het hy by die Raad vir die Desentralisasie van Nywerhede begin werk as Nywerheidsadviseur in 1983. Na verskeie bestuurskursusse en opleidingsprogramme is hy op die ouderdom van 26 bevorder tot Direkteur: Nywerheidsvestiging wat hom op daardie stadium onderskei het as die jongste direkteur in die staatsdiens se geskiedenis. In 1989 het die NOK (Nywerheid Ontwikkelingskorporasie) hom genader vir ‘n bestuurspos . As Bestuurder: Bestaande Belange, gedurende die tydperk vanaf 1989 tot 1998, was hy blootgestel aan gespesialiseerde akademiese opleiding via NOK / Unisa , onder andere in Kredietbestuur, Risikobestuur, Bemarkingsbestuur, Finansiële bestuur en Strategiese beplanning. Hy het NOK op verskeie genoteerde en ongenoteerde maatskappye se direksies verteenwoordig waar hy ook by drie maatskappye as Voorsitter gedien het. Hy het NOK ook op die <em>Raad</em> vir die Desentralisasie van Nywerhede verteenwoordig. In 1998 word hy aangestel as Hoof Uitvoerende Beampte by SSK. Erenst is getroud met Annemarie en hulle het ‘n seun Werner en twee dogters , Annri en Susan. Hy is lief vir jag , die natuur en versamel uitsonderlike wyne.

E erenst.pelser@ssk.co.za