Bestuurstruktuur

Hoof Uitvoerende Beampte

Erenst Pelser

Hoofbestuurder: Bedrywe


Henk de Beer

Senior Bestuurder: Meganisasie


Patrick Nelissen

Senior Bestuurder: Graan


Henry Gale

Senior Bestuurder: Veevoer    vervaardiging

 


Adam van Wyk

Senior Bestuurder: Handel

André Burger

Hoofbestuurder: Admin en Finansies

Villiers van Veen

Senior Bestuurder: Krediet


Andre Joubert

Senior Bestuurder: Informasie


Jacques Buys

Senior Bestuurder: Menslike Hulpbronne


Alwyn Burger

Senior Bestuurder: Admin en Krediet


Koos van Zyl

Senior Bestuurder: Finansies


Emmie Germishuys

Senior Bestuurder: Inligtings Tegnologie


Herbert Streicher

Senior Bestuurder Bemarking & Kommunikasie


Annelie van Wyk