Landboudienste

Landbou Artikels

Donderdag, 14 Maart

Januarie 2019 is ‘n Club Root Symposium te Wilderness Hotel gehou om produsente sowel as landboubesighede bewus te maak van die grond gedraagde siekte wat die kool gewasse bedreig. Die simposium is gelei deur Mr. Peter Leppan van Leppan Farming (Pty) Limited en daar is spreekbeurte gegee aan kundiges en onder andere Prof. Jacquie van der Waals van Tuks Universiteit. Soos die onderwerp van die simposium het dit geslaag om almal wat die dag bygewoon het, wakker te maak van die gevare van Club root en die risiko waarin dit die kool gewas bedryf plaas. Daar is reeds meer as 27 plase teen die Ooskus geïdentifiseer egter tot op hede is daar nog geen Kanola besmetting in Suid-Afrika aangemeld nie.

SSK het ‘n span van 4 Landbouvoorligters (Akkerboukundige, Veekundige en 2 Landbou Ekonome) wat relevante landbou advies gratis aan lede van SSK verskaf.

Die Akkerboukundige verskaf akkerbouverwante inligting aan produsente ten opsigte van kultivars, bemesting, gewasrotasies, onkruid- en siektebeheer in gewasse. 

Die Veekundige verskaf veekundigverwante inligting aan produsente ten opsigte van dierevoeding, teling, algemene bestuur en basiese dieregesondheid. Die Veekundige is ook verantwoordelik vir die bestuur van die veevoerfabriek.

Die Landbou Ekonome verskaf ekonomies verwante inligting aan produsente ten opsigte van produksiekostes, masjieneriekostes, begrotings en huurtariewe vir grond en diere. Die Landbou Ekonome is ook mede-verantwoordelik vir kredietbeheer.

Ons span van kundiges


Pieter Blom
Landboukundige
pieter.blom@ssk.co.za


Henk Schuurman
Veekundige
henk.schuurman@ssk.co.za


Willem Burger
Landbou Ekonoom
willem.burger@ssk.co.za


Andre Joubert
Landbou Ekonoom
andre.joubert@ssk.co.za


Diaan Oosthuizen
Landbou Ekonoom
diaan.oosthuizen@ssk.co.za


Nico De Wet
Landbou Ekonoom
nico.dewet@ssk.co.za

Voortrek St. 34
Swellendam
6740

T 028-514 8600
F 028-514 8903
E agriculture@ssk.co.za

Besigheidsure
Maandag - Vrydag 07:30 - 17:00

Downloads

Masjineriekostegids 2019.05 Druk (PDF | 2.81 Mb)

Masjineriekostegids 2019.05 Excel (XLSX | 1.07 Mb)

Ha Gesaai Omsendskrywe 2017 (DOC | 272Kb)

Faktore Wat Kultivarkeuse Beïnvloed (PDF I 213Kb)

Korrekte Lek Aanvullings vir Optimale Diereproduksie (PDF I 212Kb)