Krediet

Om aansoek te doen vir Lidmaatskap by SSK kliek hier.

Krediet word verleen aan die volgende entiteite:

  1. Lede
  2. Nie – Lede

Lede

Kredietfasiliteite word bepaal deur die finansierings komitee in ooreenstemming met SSK se kredietbeleid en binne die Nasionale Kredietwet (NKW) (Wet nr 34 van 2005) regulasies. Hersiening van krediet fasiliteite vir lede, word jaarliks ​​deur middel van 'n Krediet Aansoekvorm - Graanboere (xls | 165Kb)  en Krediet Aansoekvorm - Vrugteboere (xls | 165Kb) gedoen.

Krediet fasiliteite word aan lede toegestaan vir die volgende doeleindes:

  • Produksie insette
  • Versekeringspremies
  • Kapitaalgoedere
  • Kontant voorskotte vir lone en dienste gelewer
  • Oorlaatskuld
  • Algemene goedere
  • Rente

Nie – Lede

Insidentele kredietfasiliteite word verleen aan nie-lede. (Krediet toegestaan ​​is op die basis van betaling binne 30 dae vanaf die datum van die staat).

Die bepaling van die kredietfasiliteite toegestaan vir 'n nie-lid word bepaal vanaf die inligting op 'n krediet aansoek vorm, krediet navrae via ander kredietverskaffers (insluitende kommersiële banke), krediet buro's en finansiële state.

Sien nie-lid krediet aansoekvorm (pdf | 291Kb) aangeheg.

L.W. Graankopers word ook gekategoriseer onder nie-lede.

Met betrekking tot die kredietfasiliteite toegestaan (indien enige) vir 'n nie-lid met 'n graankoper status, sal dieselfde kriteria van toepassing wees soos hierbo genoem. (Indien nodig sal geen oordragte of aflaai van enige graan plaasvind, voordat betaling gedoen of bevestig is nie).

Swellendam

Voortrek St. 34
Swellendam
6740

T 028-514 8600
F 028-514 8656
E finance@ssk.co.za

Heidelberg

Van Riebeeck St. 42
Heidelberg
6665

T 028-514 8703
F 028-722 2206
E finance@ssk.co.za

Mosselbaai

Industrieweg
Voorbaai
Mosselbaai
6506

 

044-6011 200 
F 044-6011 253
E finance@ssk.co.za

Besigheidsure
Maandag - Vrydag 07:30 - 17:00